Vận tải

“Giải tỏa ngay các điểm trông giữ xe không phép, trái phép” - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại văn bản số 942/UBND-KTTH.

09:31 25/09/2019

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu các Sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ trông giữ xe cũng như giá dịch vụ trông giữ xe; đặc biệt là các dịp lễ tết, lễ hội, hội chợ, khu vui chơi, giải trí, bệnh viện, trường học…;

 

 

Theo đó, Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ trông giữ xe, công khai giá dịch vụ trông giữ xe, niêm yết giá và thu theo giá niêm yết, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá;

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ trông giữ xe. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải tỏa các trường hợp lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép.

Các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; Hiệu trưởng các trường: Đại học, Cao đẳng và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tăng cường kiểm tra, theo dõi, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động và giá dịch vụ trông giữ xe đối với các tổ chức, cá nhân hợp đồng cung cấp dịch vụ tại đơn vị đúng theo quy định. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng ngay với tổ chức, cá nhân vi phạm

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện thường xuyên kiểm tra, duy trì trật tự tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn, nhất là các khu vực đông dân cư, khu vực có lễ hội, vui chơi giải trí,... có nhu cầu gửi xe cao; Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động trông giữ xe, không để phát sinh các điểm trông giữ xe tự phát và các điểm trông giữ xe vi phạm các quy định của Nhà nước.

 

Responsive image
 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ trông giữ xe phải công khai bảng hiệu, bảng niêm yết giá để người dân nắm bắt được mức thu giá dịch vụ;

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và thu đúng theo giá niêm yết; đặc biệt lưu ý các điểm nóng như các khu vui chơi, giải trí phát sinh trong dịp lễ tết, lễ hội, hội chợ…để giám sát chặt chẽ việc thu giá dịch vụ trông giữ xe, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Có phương án bố trí tạm thời địa điểm trông giữ xe đảm bảo nhu cầu cho người dân và có hướng dẫn, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự đô thị tại những nơi thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào những dịp lễ tết, lễ hội, hội chợ,…phát sinh nhu cầu trông giữ xe tăng cao đột biến.

Kiên quyết giải tỏa ngay các điểm trông giữ xe không phép, trái phép:

Các tổ chức, cá nhân tổ chức dịch vụ trông giữ xe phải có bảng hiệu đặt ngay cổng ra, vào của nơi giữ xe; niêm yết công khai, rõ ràng; phát hành phiếu giữ xe, trong đó phải ghi rõ mức giá dịch vụ trông giữ xe và tên tổ chức hoặc cá nhân phát hành (trừ các bãi trông giữ xe áp dụng phiếu giữ xe điện tử)…

Công văn 942/UBND-KTTH