Vận tải

Kiểm định phương tiện giao thông có thế chấp

03:35 23/09/2019

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Sở GTVT An Giang hôm thứ hai (9/9) thông báo đến các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc thực hiên thủ tục kiểm định phương tiện giao thông có thế chấp theo công văn số 1495/ĐKVN-VAR ngày 23/4/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Theo quy định, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới chỉ thực hiện kiểm định cho phương tiện có Giấy biên nhận thế chấp của Ngân hàng và giấy đăng ký xe có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của UBND phường, xã.

 

Không thực hiện kiểm định phương tiện không có Giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng, phương tiện có Giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng nhưng giấy đăng ký xe được ngân hàng xác nhận (không được chứng thực của cơ quan công chứng hay chứng thực của UBND phường, xã).


Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Thủy, bộ tỉnh An Giang đề nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho chủ phương tiện thực hiện thủ tục đúng quy định./.


 

Cong văn 113/ĐKPTTB