Xây dựng, tổ chức giao thông

HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN KÊNH LẤP VÒ SA ĐÉC

04:35 26/09/2019

Chi cục Đưòng thủy nôi địa phía Nam thông báo: Kể từ ngày 29/9/2019 đến ngày 10/10/2019 cấm luồng giao thông thủy qua khu vực cầu Vĩnh Thạnh trên kênh Lấp Vò Sa Đéc để phục vụ thi công lao lắp dầm khoang thông thuyền cầu Vĩnh Thạnh vượt qua kênh Lấp Vò Sa Đéc tại Km 34+470, thuộc địa phận xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

 

Responsive image
 

 

Thời gian cấm luồng mỗi ngày như sau:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 00’;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00’.

Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, khống chế, đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường.

Thông báo 1238/CCĐTBNĐPN-QLHT