Xây dựng, tổ chức giao thông

Hạn chế giao thông thủy kênh Rạch Sỏi Hậu Giang

04:36 23/04/2019

Chi cục Đườngthủy nội địa phía nam thông báo : Hiện naỵ, tại km 04+340 đến km04-380 bờ trái kênh Rạch Sỏi Hậu Giang thuộc địa bàn ẩp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bị sạt lở.

 

Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ theo sự hưóng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông thủy,/.

 

TB: 518/CCĐTNĐPN-QLHT