Xây dựng, tổ chức giao thông

Phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cầu Ba Bần

11:03 12/12/2018

Hôm thứ hai 10/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cầu Ba Bần, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, với Tổng mức đầu tư dự án 21.919 triệu đồng.

 

Cầu Ba Bần nằm trên địa bàn huyện Thoại Sơn bị sự cố xà lan va chạm đã làm ngã trụ chống va và hư hỏng trụ chính của cầu, không đủ khả năng chịu lực. Việc xây dựng khấn cấp cầu Ba Bần là cần thiết để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân tham gia giao thông.

 

Responsive image
 

Theo Quyết định số 3116/QĐ-UBND, Cầu Ba Bần là công trình giao thông nhóm C, có quy mô đầu tư:  cầu dài 104.84 m (5 nhịp); mặt cầu rộng: 5.5 m; tải trọng thiết kế xe đơn 13 tấn; tốc độ thiết kế: 20km/h; thông khoảng đứng: > 5 m; đường vào cầu dài (34.5 + 42.26) = 76.76 m; nền đường rộng 6.5m; mặt đường rộng 5.5mlề đường 0.5m x 2 bên; cao trình thiết kế ≥+3.06

 

Công trình lắp đặt 04 trụ chống va mới bẳng bê tông cốt thép, biển báo, cọc tiêu.

 

Dự án cầu Ba bần có tổng mức đầu tư 21.919 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ, chín trăm mười chín triệu đồng) từ vốn ngân sách tỉnh.

 

Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2019.

 

Quyết định số 3116/QĐ-UBND