Xây dựng, tổ chức giao thông

Đăng ký hoạt động, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

05:29 17/10/2019

Sở GTVT tỉnh An Giang hôm qua 16/10 đã đăng ký hoạt động, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới với nội dung “Phối hợp với 11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 (Đề án số 426/ĐA-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017), mục tiêu xây dựng 481cầu bê tông cốt thép, cầu thép mạ kẽm”
Responsive image