Cải cách hành chính

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực GTVT sửa đổi

01:52 18/01/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh hôm qua 17/1 đã ký Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

 

Theo đó, 09 danh mục TTHC thuộc lĩnh vực cấp phép đào tạo, hoạt động trung tâm sát hạch, sát hạch cấp giấy phép lái xe được sửa đổi theo Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:

- Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

- Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

- Cấp Giấy phép xe tập lái

- Cấp lại Giấy phép xe tập lái

- Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

- Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

- Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

- Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Responsive image
 

Được biết, 09 TTHC nêu trên được sửa đổi theo Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 

Sở GTVT tỉnh An Giang đang tổ chức cập nhật, công khai và áp dụng TTHC sửa đổi./.

 

QĐ số: 114/QĐ-UBND

Các tin khác