Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ

12:12 17/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình hôm qua (16/9) Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Responsive image
 

 

Cụ thể, sửa đổi 04 thủ tục hành chính sau đây:

1.Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường cao tốc,  đường địa phương đang khai thác.

2.Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc. đường địa phương đang khai thác đang khai thác.

3. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc, đường địa phương đang khai thác.

4. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc, đường địa phương đang khai thác.

Sở GTVT tỉnh An Giang đã cập nhật TTHC sửa đổi vào hệ thống trực tuyến và công khai trên Cổng thông tin điện tử cơ quan.

Các tổ chức- cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC có thể thực hiện đăng ký qua các kênh như sau:

(1) Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử - địa chỉ http:// http://sogtvt.angiang.gov.vn hoặc trực tiếp vào Trang dịch vụ công Sở GTVT http://dvc.sgtvtag.com  để đăng ký trực tuyến TTHC

(2) Đăng ký tại Trung tâm phục vụ hành chính công

(3) Đăng ký tại Bộ phận “Một cửa cấp huyện, Một cửa cấp xã”

(4) Đăng ký tại các bưu cục thuộc Bưu điện An Giang trên địa bàn tỉnh.

Thủ tục hành chính này không có quy định thu phí, lệ phí. Tuy nhiên, tổ chức – cá nhân trả chi phí chuyên phát bưu chính theo quy định khi có yêu cầu gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích ./.

 

QĐ: 2194/QĐ-UBND