Cải cách hành chính

16 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020.

01:44 27/10/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký quyết định số 2443 /QĐ-UBND công nhận 16 đơn vị Trường học, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020.
Responsive image
 

 

Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải thuộc Sở GTVT tỉnh An Giang là một trong 16 đơn vị Trường học được công nhận theo quyết định số 2443 /QĐ-UBND

Danh sách 16 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020:

1. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

2. Trường Đại học An Giang.

3. Trường Cao đẳng Y tế.

4. Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

5. Trường THPT Long Xuyên.

6. Trường THPT Nguyễn Hiền.

7. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang

8. Trường Trẻ em Khuyết tật An Giang.

9. Trường phổ thông Quốc tế GIS.

10. Trường phổ thông Ischool Long Xuyên.

11. Trường phổ thông Chưởng Binh Lễ.

12. Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải An Giang.

13. Trung tâm dạy nghề Khai Trí.

14. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân.

15. Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

16. Trường THPT Mỹ Hoà Hưng.