Theo dòng sự kiện

An Giang: Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

12:17 15/01/2019

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình phát triến dân số và nhà ở, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030; giám sát thực hiện Nghị quyết Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

 

Thực hiện Quyết dịnh số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/1, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chỉ thị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Responsive image
 

Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền các cấp nắm chắc tình hình dân cư trên địa bàn, có kế hoạch bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc Tổng điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại của các đối tượng xấu theo quy định.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng phương án, kế hoạch đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng được điều tra hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn địa phương ./.

 

Chỉ thị số 23/CT-UBND