Cải cách hành chính

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019,

05:03 14/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh hôm thứ hai 10/12 đã ký quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019.

 

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là rà soát, đành giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp; các TTHC rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân.

 

Cắt giảm chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ của người thực hiện TTHC, Đồng thời, tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết TTHC.

 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan nhà nước có thấm quyền, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không phù hợp, không cần thiết, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

 

Responsive image
 

Theo kế hoạch, năm 2019 - Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, cụ thể: các nhóm TTHC, quy định có liên quan Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Nhóm TTHC, quy định có liên quan tài chính; Nhóm TTHC lĩnh vực lý lịch tư pháp, quốc tịch, hộ tịch; Nhóm TTHC, quy định về khiếu nại, tố cáo; Nhóm TTHC, quy định về Chăn nuôi và thú y; Thủy lợi  và nhóm TTHC, quy định có liên quan về Y tế,

 

Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật./.

Quyết định số 3121/QĐ-UBND

Các tin khác