Cải cách hành chính

Công bố danh mục TTHC “Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng”

10:09 30/07/2019

Hôm qua 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định số 1848/QĐ-UBND: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo quyết định số 1291/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Theo đó, từ ngày 1/8/2019 việc “Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng” được thực hiện theo các thủ tục hành chính như sau:

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
  2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
  3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
  4. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
  5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
  6. Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố
  7. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên đùng ở khác tinh, thành phố trực thuộc Trung ương
  8. Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
  9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Đồng thời, bãi bỏ các thủ tục hành chính tại Mục IV (Lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông) Phần A (Đường bộ) kèm theo Quyết định số Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của tỉnh An Giang.

 

Responsive image
 

Cá nhân, tổ chức – doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; các Bưu cục ở xã, phường, thị trấn, Bưu cấp huyện nơi cư trú ( Bưu điện An Giang)  hoặc truy cập qua trang dịch vụ công hoặc Trang (fanpage) Thủ tục hành chính GTVT (facebook: Giao thông An Giang) thuộc Cổng thông tin điện tử Sở GTVT để được hướng dẫn thủ tục “Đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng” ./.

Quyết định số 1848/QĐ-UBND