Cải cách hành chính

‘Chỉ xác minh tính xác thực giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài có nghi vấn’

12:43 04/08/2019

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN lưu ý Sở GTVT các tỉnh, thành phố thực hiện trong quá trình đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

 

Responsive image
 

Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời tránh gây lãng phí về mặt thời gian cho các cơ quan đại diện ngoại giao của nưc ngoài cũng như của công dân và để phi hợp xác minh tính xác thực của giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài theo đề nghị của một số cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; ngày 25/7 - TCĐBVN đã gửi công văn số 4861/TCĐBVN-QLPT&NL đề nghị các Sở GTVT thực hiện xác minh tính xác thực giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài trong quá trình đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cần lưu ý một số nội dung như sau:

Trường hp giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài có nghi vấn, Sở GTVT gửi công văn yêu cầu xác minh tới Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao để được chuyển tiếp tới các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo theo thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Giấy phép lái xe và bằng lái xe của nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự thì không phải xác minh. Tuy nhiên, nếu giấy chứng nhận hp pháp hóa lãnh sự có nghi vấn, Sở GTVT có văn bản gửi cơ quan đã cấp giấy chứng nhận để được làm rõ./.

Công văn số 4861/TCĐBVN-QLPT&NL