Cải cách hành chính

Sửa đổi TTHC đường thủy nội địa

10:29 24/09/2019

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định số 2262/QĐ-UBND: Công bố công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang theo quyết định số 2084a/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Responsive image
 

 

Theo đó, sửa đổi Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã được  Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Sửa đổi các thủ tục hành chính có số thứ tự 1 và 2 tại mục III. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN phần B. ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 08/05/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.

Cụ thể, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

Mời các bạn xem hướng dẫn tại Bộ TTHC trên Cổng thông tin Sở GTVT/trang (fanpage) Thủ tục hành GTVT An Giang ./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Quyết định số 2262/QĐ-UBND

Các tin khác