Vận tải

Xác minh giấy phép lái xe nước ngoài, quân đội, công an có nghi vấn

02:34 05/04/2019

Tổng cục trưởng TCĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa có công văn số 1507/TCĐBVN-QLPT&NL yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).

 

Cụ thể về công tác cấp, đổi và quản lý giấy phép lái xe, Tổng cục ĐBVN yêu cầu chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đổi GPLX thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý GPLX để kịp thời phát hiện các trường hợp GPLX bị tước quyền sử dụng nhưng giả khai báo mất để xin cấp lại hoặc các trường hợp sử dụng GPLX không hợp lệ, GPLX đã khai báo mất để đổi GPLX;

 

Thực hiện xác minh GPLX nước ngoài, quân đội, công an có nghi vấn trước khi đồi GPLX và lưu lại hồ sơ đổi giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

 

Chỉ đạo bộ phận cấp đổi GPLX kiểm tra, xác minh việc học tập, công tác ở nước ngoài của người Việt Nam để kịp thời ngăn chặn các trường họp sử dụng GPLX nước ngoài không hợp lệ đổi GPLX như:

 

Kiểm tra tính phù hợp giữa thời gian cấp GPLX ở nước ngoài với thời gian cấp thị thực xuất nhập cảnh trên hộ chiếu tại quốc gia cấp GPLX;

 

Kiểm tra tính phù hợp giữa thời gian học lái xe của nước ngoài với thời gian lưu trú ở nước ngoài để học lái xe;

 

Responsive image
 

 

Kiểm tra việc học lái xe ở nước ngoài bằng cách đề nghị người đổi GPLX viết và đọc (có ghi âm) tối thiểu 15 câu hỏi trong bộ câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ hiện hành bằng ngôn ngữ dùng để học hoặc sát hạch cấp GPLX nước ngoài để xác minh; trường hợp người đổi GPLX không thực hiện được, cơ quan cấp, đổi GPLX có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp GPLX tại Việt Nam xác minh.

 

Cùng với đó, TCĐBVN đề nghị các Sở GTVT phối hợp thống kê, báo cáo thông tin dữ liệu về người lái xe gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như: Cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, thâm niên....