Vận tải

Bộ GTVT ban hành các giải pháp ATGT thủy nội địa

02:59 21/05/2019

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật ngày 15/5 đã ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” triển khai từ năm 2019 đến năm 2030.

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Vụ, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và cơ chế chính sách như: Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường thủy nội địa, quy định xử phạt vi phạm hành chính; Rà soát hoàn thiện về điều kiện kinh doanh  vận tải; lập quy hoạch kết cầu hạ tầng đường thuỷ nội địa…

 

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, lập công bố danh mục các dự án…; Nghiên cứu phát triển đóng mới các mẫu phương tiện đường thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện vùng miền; Áp dụng công nghệ nâng cao chất lượng đào tạo và thi, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

 

Responsive image
 

Tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng phng trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; “Cảng, bến sông an toàn”; Mô hình “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 

Nâng cao, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia có kết nối, tích hợp các số liệu về TNGT, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cá đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, xử lý vi phạm…