Vận tải

Hạn chế giao thông thủy kênh Thị Đội ô Môn và kênh Rạch Sỏi Hậu Giang

10:25 12/11/2016

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo: (1) Để phục vụ thi công nạo vét đảm bảo giao thông trên tuyến kênh Thị Đội ô Môn giai đoạn 2, đoạn từ km 00+000 đến km 08+000, thuộc địa phận huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

 

Responsive image
 

 

Kể từ ngày 01/11/2016 giao thông thủy tuyến kênh Thị Đội ô Môn (đoạn từ km 0+000 đến km 08+000), thuộc địa phận huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ bị hạn chế, mức độ hạn chế là cấm luồng, thời gian cấm luồng mỗi ngày như sau:

+ Buổi sáng: từ 04 giờ 00'đến 11 giờ 00’;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 00 ;

+ Buổi tối   : từ 20 giờ 00 đến 24 giờ 00 ;

 

(2) Để phục vụ thi công nạo vét đảm bảo giao thông tuyến kênh Rạch sỏi Hậu Giang đoạn từ km 53+000 đến km 59+000, thuộc địa phận huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

Kể từ ngày 06/11/2016 giao thông thủy trên tuyến kênh Rạch Sỏi Hậu Giang, thuộc địa phận huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bị hạn chế, mức độ hạn chế là cấm luồng, thòi gian cấm luồng mỗi ngày như sau:

+ Buổi sán:  từ 07 giờ 30' đến 11 giờ 00' ;

+ Buổi chiều : từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30';

+ Buổi tối: từ 19 giờ 30 đến 04 giờ 30’ sáng  hôm sau .

Yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến 02 khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường.

 

NPQ/CV 1819 -1858/CCĐTBĐPN-QLHT

NPQ/CV 1819 -1858/CCĐTBĐPN-QLHT