Cải cách hành chính

22.477 hồ sơ, TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4

11:20 19/11/2019

10 tháng năm 2019 Sở GTVT An Giang tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 23.249 hồ sơ, thủ tục hành chính; trong đó có 22.477 hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4.

 

Theo báo cáo, Sở GTVT  phối hợp với Bưu điện An Giang thực hiện trả qua dịch vụ bưu chính công ích 15.660 hồ sơ, giấy phép; trong đó có  2.610 hồ sơ đến các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Bình Thuận, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cà Mau, Bến tre  theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp,

Tổ chức tiếp nhận tại các bưu cục trên địa bàn tỉnh và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 3.172 hồ sơ, giấy phép. Triển khai tiếp nhận và giải quyết 3.645 hồ sơ xin cấp phù hiệu vận tải đường bộ; Giấy phép xe tập lái; Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;  Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và Giấy phép liên vận Việt Nam –Lào-Campuchia trực tuyến mức độ 4 qua trang dịch công của Tổng cục ĐBVN và Trang dịch vụ công trực tuyến của Sở GTVT

Cùng thời gian này, Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các cơ sở đào tạo và đã tổ chức sát hạch cấp 28.686 GLPX. Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Bưu điện An Giang thực hiện dịch vụ thu hộ tiền xử phát và thay mặt công dân hoàn tất thủ tục đóng phạt để chuyển giấy tờ liên quan đến vi phạm hành chính trong lịnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tới tay công dân với tổng số 1.366 vụ, số tiền 2.487.158.000 đồng

 

Responsive image
 

Năm 2019 Sở GTVT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục 86/120 TTHC rút ngắn thời gian theo giải quyết so với quy định; công bố bãi bỏ, sửa đổi,  bổ sung 34 TTHC;

Hiện nay, Sở GTVT phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc “công bố danh mục thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được giao tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang”,  tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  nộp hồ sơ, làm thủ tục hành chính  GTVT tại Bộ phận “Một cửa cấp huyện, một cửa cấp xã” ngay tại địa bàn ./.