Vận tải

Thu hồi phù hiệu vận tải xe vi phạm

11:11 07/09/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang hôm 27/8 đã ra quyết định thu hồi 03 (ba) phù hiệu xe ô tô chạy tuyến cố định có hành vi từ 7,75 – 9,59 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

 

Responsive image
 

 

 Thu hồi phù hiệu vận tải số 8920034846 cấp cho xe ô tô mang biển số kiểm soát 51B-057.92 thuộc Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng; phù hiệu số 8919033234 cấp cho xe ô tô mang biển số kiểm soát 51B-231.81 thuộc Hợp tác xã Giao thông vận tải Tân Châu và phù hiệu số 000921 cấp cho xe ô tô mang biển số kiểm soát 51B-262.54 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huệ Nghĩa.


Tại điểm b, khoản 10, Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định: “b) Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm đối với trường hợp khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống).


Sở GTVT An Giang yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải quản lý phương tiện vi phạm chấp hành quyết định xử lý, nộp lại phù hiệu xe vi phạm ./.

NPQ

Các tin khác