Vận tải

40 đơn vị KDVT báo cáo kết quả khám sức khỏe cho lái xe

04:10 02/04/2019

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh An Giang chỉ mới có 2.420 lái xe/ 8.198 lái xe thuộc 40 đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khám sức khỏe theo quy định theo của Chính phủ và chỉ đạo thực hiện của Tỉnh, còn nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt doanh nghiệp) vận tải trên địa bàn tỉnh, chưa khẩn trương tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho tất cả các lái xe làm việc tại doanh nghiệp.

 

Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết: “Sau ngày 15/4/2019 sẽ không cấp phù hiệu vận tải nếu doanh nghiệp vận tải không nộp báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe cho tất cả các lái xe đang làm việc tại đơn vị”

 

Trước đó, Văn phòng Chính đã có Thông báo số 25/TB-VPCP: thông báo kết luận của  Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới; Văn phòng UBND tỉnh cũng đã Thông báo số 38/TB-VPUB: thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019,  trong đó chỉ đạo “lập kế hoạch khám sức khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố cấp Giấy đăng ký kinh doanh, hoàn thành trong quý II năm 2019”.

 

Responsive image
 

Ngày 15/02/2019, Sở GTVT An Giang đã có công văn số 225/SGTVT-QLVTPTNL gửi các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn yêu cầu rà soát và thực hiện kiểm tra sức khỏe cho tất cả các lái xe; đặc biệt chú ý kiểm tra, phát hiện lái xe sử dụng các chất kích thích, gây nghiện, ma túy,...

 

CV: 481/SGTVT-QLVTPTNL