Khoa học kỹ thuật

“Yêu thương và chia sẻ”

04:18 24/02/2020

Hôm thứ năm 20/02, Ban Chỉ đạo công tác Gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh An Giang đã phát hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 20120 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.

 

Responsive image
 

 

Mục đích nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Thời gian tập trung các hoạt động cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 10/3/2020 đến ngày 20/3/2020./.