Khoa học kỹ thuật

AG: Triển khai kiểm soát chất thải nhựa trong hoạt động GTVT

12:31 26/10/2020

Sở GTVT An Giang vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ GTVT trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải;

 

Responsive image
 

 

 Cụ thể, tích cực thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn, …); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa, ... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại của việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường; ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta và Việt Nam đã cam kết hành động mạnh mẽ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái... Vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị  tham gia thực hiện phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa.

Tại văn bản số 1908 /SGTVT-QLVTPTNL, Sở GTVT An Giang đề nghị Công ty TNHH MTV Phà An Giang chỉ đạo các xí nghiệp bến phà và thuyền viên thường xuyên kiểm soát rác thải nhựa, thực hiện  thu gom, chuyển giao chất thải từ phương tiện thủy nội địa theo quy định. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 Công ty Cổ phần Cảng An Giang thực hiện nghiêm về thu gom, chuyển giao, xử lý chất thải từ hoạt động khai thác Cảng và từ tàu biển, phương tiện thủy nội địa ra, vào, neo đậu tại Cảng;

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý, phân loại rác thải nhựa tại Cảng theo quy định; bố trí thiết bị lưu chứa và điểm tập kết rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi.

 Chi cục Đăng kiểm An Giang kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác đối với phương tiện thủy nội địa, tàu VR-SB; kết hợp tuyên truyền, phổ biến yêu cầu kiểm soát rác thải nhựa cho đội ngũ thuyền viên trong quá trình kiểm tra phương tiện./.

văn bản số 1908 /SGTVT-QLVTPTNL

Các tin khác