Theo dòng sự kiện

Phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt”

10:57 30/01/2019

Sở Tư pháp An Giang hôm thứ hai (18/1) đã gửi công văn đề nghị Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang, Cục Thuế, 09 Sở ngành liên quan công tác giám định tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tình trạng “Tham nhũng vặt” và khắc phục những sơ hở về quản lý tài chính và buông lỏng quản lý cán bộ;

 

Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tín dụng ngân hàng, xây dựng để phục vụ tích cực cho việc giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân né tránh, chậm trễ, kéo dài, làm sai lệch trong giám định...; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng theo văn bản chỉ đạo số 696-CV/TU của Tỉnh ủy và văn bản số 193/VPUBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.

 

Responsive image
 

CV: 115 /STP-BTTP