Theo dòng sự kiện

Tạm dừng cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP)

11:30 21/08/2019

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang thông báo Từ ngày 19/8/2019 tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, đổi Giấy phép lái xe quốc tế (IDP) để thực hiện sửa chữa thiết bị in. Sở GTVT sẽ thông báo việc tiếp nhận, giải quyết lại hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe quốc tế (IDP) sau khi sửa chữa xong./.
Responsive image
 

 

TB1561/SGTVT-PQLVTPT&NL