Vận tải

An Giang: Quý II kiểm tra kết quả khám sức khỏe tất cả lải xe của các Doanh nghiệp vận tải,

02:03 11/03/2019

Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh vửa phê duyệt kế hoạch số 05/KH-ATGT: Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự. ATGT trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; công tác cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe; công tác đào tạo, sát hạch lái xe – cấp, đổi GPLX trên địa bàn tỉnh.

 

 

Theo đó, các Sở GTVT, Sở Y tế, Công an tỉnh theo chức nhăng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải khách, vận tải hàng hóa, các bến xe khách, xe tải, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

 

Cụ thể, trong lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa: kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng phương tiện. Lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; Hồ sơ Lý lịch hành nghề lái xe; Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông và quy trình bảo đảm an toàn giao thông; Hợp đồng lao động đối với lái xe. nhân viên phục vụ trên xe và bố trí nhân viên phục vụ trên xe; Khám sức khỏe lái xe; Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe. Theo dõi các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện để kịp thời cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm, cũng như xử lý vi phạm; Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Quy trình đảm bảo an toàn giao thông …

 

Ở lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe gồm các nội dung: Điều kiện cơ sở, vật chất, kỹ thuật chuyên môn phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe; Tiêu chuẩn giáo viên giảng dạy lý thuyết và thực hành; công tác quản lý, tổ chức đào tạo; công tác cấp lại giấy phép lái xe.

 

Việc chấp hành khám sức khỏe cho người lái xe và học lái xe Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của liên Bộ Y tê và Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ô tô và quy định vê cơ sờ y tê khám sức khỏe cho người lái xe.

 

Công tác bảo đảm trật tự ATGT gồm 02 nội dung : Đẩv mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường chính, tiếp tục ưu tiên xử lý các hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh.

 

Responsive image
 

Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị chức năng trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tuyệt đối không can thiệp vào quá trình thực thi công vụ của các lực lượng chức năng, công khai danh tính những ai cố tình can thiệp (nếu có).

 

Theo Kế hoạch, lộ trình thực hiện như sau: Tháng 3 năm 2019: tiến hành kiểm tra các Doanh nghiệp vận tải, Hợp tác xã vận tải (gọi tắt doanh nghiệp vận tải) có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018 về lĩnh vực vận tải hành khách, vận tải hàng hóa.

 

Thực hiện thổng kê, tổng hợp kết quả khám sức khỏe tất cả lái xe làm việc tại doanh nghiệp vận tải và thống kê các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe.

 

Quý II năm 2019: Kiểm tra kết quả khám sức khỏe tất cả lải xe lái việc tại các Doanh nghiệp vận tải,. Kiểm tra các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe về các quy định đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Kiểm tra việc cấp lại giấy phép lái xe bị mất; việc tiếp nhận thông báo giấv phép lái xe vi phạm bị tạm giữ để xử lý tại cơ quan chức năng; việc cung câp số liệu giấy phép lải xe bị tước có thời hạn giữa hai ngành Công an và Giao thông vận tải.

 

Kiểm tra đột xuất một số Doanh nghiệp vận tải và bển xe khách, bển xe tải.

 

Năm 2019, tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, trong đó ưu tiên kiêm tra và xử lý kiên quyết các hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh.

 

Kiểm tra đột xuất năng lực và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong thực thi công vụ; đình chỉ chức vụ, nhiệm vụ để tiến hành điều tra đối với những trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay, dung túng cho các cơ sở kinh doanh vận tải, các bến xe và lái xe vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và trật tự ATGT;

 

Đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy khám sức khỏe cho người lái xe, người học lái xe, làm giả giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe./.

KH số 05/KH-ATGT