Theo dòng sự kiện

Vận động hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”

07:06 16/10/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng hôm qua (14/10) đã yêu cầu lãnh đạo Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt và hiệu quả công tác vận động hỗ trợ cho người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo phù hợp với mục tiêu yêu cầu cụ thể, thực tế của địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Responsive image
 

Công tác vận động phải công khai minh bạch, tuyệt đối không nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà hảo tâm; công tác tuyên truyền sâu rộng và lan tỏa tạo hiệu ứng tích cực đồng thuận của nhân dân trong và ngoài tỉnh, nêu bật tinh thần tương thân tương ái, ý chí tự thân vươn lên của người nghèo.

 

Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả, thiết thực các chính sách an sinh xã hội, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, … của Trung ương và địa phương; việc thực hiện hỗ trợ phải đúng, đủ và tạo động lực cho người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Công văn 1023 /UBND-KGVX