Khoa học kỹ thuật

Vinh danh những điển hình tiên tiến

10:28 21/03/2020

“Ghi nhận những thành quả và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017- 2020” - Lễ vinh danh những điển hình tiên tiến dự kiến tổ chúc quí 3 năm 2020 tại thành phố Long Xuyên

 

Theo Kế hoạch 135 /KH-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối tượng được vinh danh là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; ở nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017- 2020.

Cụ thể, xã hội hóa trong lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp, môi trường…;An sinh xã hội gồm: chăm lo cho người nghèo (hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn, tặng quà tết, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương,...); công tác đền ơn đáp nghĩa; công tác xã hội từ thiện (bếp ăn nhân đạo, xe cứu thương,...), cứu trợ nhân đạo; cầu, đường giao thông nông thôn,...có mức đóng góp tối thiểu từ 500 triệu đồng trở lên (đối với cá nhân), 01 tỷ đồng trở lên (đối với tổ chức).

Không hạn chế số lượng các tổ chức, cá nhân được đề xuất vinh danh.

Responsive image
 

Một số trường hợp sẽ xem xét đề xuất được vinh danh:

- Đối với các cá nhân trực tiếp vận động từ cá nhân, tổ chức đóng góp về cho địa phương từ 02 tỷ đồng trở lên.

- Đối với các nhà cơm từ thiện, tổ nấu cơm, cháo từ thiện… tại các bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên. (Chỉ giới thiệu vinh danh đối với tổ chức (tập thể) còn đối với cá nhân trừ khi có đóng góp toàn bộ kinh phí cho hoạt động).

- Đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp nhưng chưa đủ điều kiện được vinh danh lần thứ nhất (giai đoạn 2010 - 2016), cho đến nay vẫn có tiếp tục đóng góp nếu đủ điều kiện về mức đóng góp (lũy kế mức đóng góp từ trước đến nay).

- Một số trường hợp đặc biệt sẽ do Ban tổ chức Lễ vinh danh cấp tỉnh xem xét quyết định.

Kế hoạch 135 /KH-UBND