Theo dòng sự kiện

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020).

01:09 09/03/2020

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 298/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020).

 

Với mục đích ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và ừí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động ngành Giao thông vận tải, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong toàn Ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Giao thông vận tải, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải.

Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa một cách chu đáo, thiết thực; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Giao thông vận tải.

Responsive image
 

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT tại các đơn vị gắn với Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ; Tuyên truyền 72 năm ngày thành lập Đảng bộ Bộ GTVT (7/11/1948- 7/11/2020) ; Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Quyết định 298/QĐ-BGTVT

Các tin khác