Theo dòng sự kiện

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài

11:56 13/03/2020

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hôm qua 12/3 đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài bao gồm các chuyến đi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép trong thời điểm hiện nay, nhất là đi đến những nước và vùng lãnh thổ có dịch để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.
Responsive image
 

 

Công văn 1049/VPUBND-NC

Các tin khác