Khoa học kỹ thuật

“Chống rác thải nhựa”

02:23 28/08/2019

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư ngỏ số 161/LĐCP: Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa; hưởng ứng phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” của Bộ Tài nguyên và Môi trường và triển khai Kế hoạch của Tỉnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trườngKhuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Triển khai sử dụng ly sứ, thủy tinh dùng nhiều lần, những vật dụng dễ tiêu hủy cho hội họp, sự kiện, không sử dụng nước uống đóng chai, ống hút nhựa dùng một lần. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Responsive image
 

Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư  cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện, góp phần đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống ./.

TB: 1092/CCĐTNĐPN-QLHT