Khoa học kỹ thuật

AG: Miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch

06:57 05/05/2020

UBND tỉnh An Giang sáng nay 05/5 quyết định miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

Responsive image
 

 

Cụ thể, miễn tiền sử dụng nước sạch cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 Giảm giá tiêu thụ nước sạch cho các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, với mức giá thu là 3.600 đồng/m3.

 Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch so với giá quy định (Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015) cho các mục đích sử dụng còn lại gồm: phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng), hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.

Thời hạn áp dụng: được tính trong thời gian 03 (ba) tháng (tháng 4, 5 và 6 năm 2020).

Quyết định số 991 /QĐ-UBND

Các tin khác