Khoa học kỹ thuật

Tạm dừng lưu thông bến phà Năng Gù

03:03 23/04/2020

Sở GTVT tỉnh An Giang thông báo: Từ 16 giờ ngày thứ bảy 25/04/2020 đến từ 12 giờ ngày chủ nhật 26/04/2020 tạm ngưng hoạt động phà Năng Gù tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để phục vụ thi công thay thế Ponton của bến phà (bờ Châu Phú)

Trong thời gian tạm dừng lưu thông các phương tiện, hành khách có nhu cầu qua bến phà Năng Gù đi theo các hướng đi như sau:

* Hành khách và xe hai bánh, xe 03 bánh, xe thô sơ: đi qua bến đò Thanh Bình cách bến phà Năng Gù khoảng 900m về phía thượng lưu.

Responsive image
 

* Xe ô tô các loại:

Hướng đi từ huyện Phú Tân sang:

+ Hướng đi thứ nhất: đi theo ĐT.951 đến bến phà Châu Giang, qua phà đến thành phố Châu đốc và đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

+ Hướng đi thứ hai: đi theo ĐT.954 đến Thị xã Tân Châu, theo ĐT.953 đến bến phà Châu Giang, qua phà đến thành phố Châu đốc, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

+ Hướng đi thứ ba: đi theo ĐT.954 đến bến phà Thuận Giang, qua phà đi theo ĐT.942 đến Ngã ba Cựu Hội, đi theo ĐT.944 đến bến phà An Hòa, qua phà đến thành phố Long Xuyên, đi theo Quốc lộ 91 về bến phà Năng Gù.

Hướng đi từ huyện Châu Phú sang:

+ Hướng đi thứ nhất: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang đi theo ĐT.951 về bến phà Năng Gù.

+ Hướng đi thứ hai: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Châu Đốc, qua bến phà Châu Giang đi theo ĐT.953 đến thị xã Tân Châu, đi theo ĐT.954 về bến phà Năng Gù.

+ Hướng đi thứ ba: đi theo Quốc lộ 91 đến thành phố Long Xuyên, qua bến phà An Hòa, đi theo ĐT.944 đến Ngã ba Cựu Hội, đi theo ĐT.942 đến bến phà Thuận Giang, qua phà đi theo ĐT.954 về bến phà Năng Gù.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về thời gian tạm dừng lưu thông qua phà. Sở GTVT sẽ có thông báo ./.

Thông báo số 90/TB-SGTVT