Theo dòng sự kiện

Ngành GTVT tuyên truyền phổ biến pháp luật

03:22 28/08/2020

Sáng nay 28/8, tại trụ sở cơ quan, Sở GTVT An Giang phối hợp với phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến 02 bộ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng. Gần 100 cán bộ, công chức Thanh tra viên GTVT đã tham dự.

 

Responsive image
 

Sở GTVT cho biết, mục đích tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thanh tra viên trong đơn vị về ý nghĩa, tầm qua trọng của Luật bảo vệ bí mật nhà nước; hiểu biết những quy định hình thức chứa đựng bí mật nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm như: làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông; truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông...

 

Responsive image
 

Tuyên truyền pháp luật lần này còn nhằm giúp cán bộ, công chức, thanh tra viên Sở GTVT hiểu rõ ý nghĩa, cơ sở pháp lý quan trọng của Luật An ninh mạng trong việc  bảo vệ an ninh quốc gia; phòng, chống tấn công mạng phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

 

Về quyền và nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia hoạt động trên môi trường không gian mạng, mạng xã hội. Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định .

 

Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Sở GTVT An Giang kết thúc trưa cùng ngày./.

Responsive image