Vận tải

Hạn chế giao thông thủy trên kênh Lấp Vò Sa Đéc

02:19 28/08/2019

Chi dục Đường thủy nội địa phía nam thông báo: Từ ngày 30/08/2019 đến ngày 30/9/2019 hạn chế luồng chạy tàu tại cầu sắt Sa Đéc bắc qua kênh Lấp Vò Sa Đéc thuộc địa phận thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cây cầu sắt này.
Responsive image
 

 

Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khng chế, đảm bảo giao thông thủy và hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. ./.

TB: 1092/CCĐTNĐPN-QLHT