Xây dựng, tổ chức giao thông

Kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác cát lòng sông, cát núi

10:33 16/05/2019

UBND tỉnh An Giang hôm thứ hai 13/5 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVT; UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản.

 

Theo đó, Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền, kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, không thực hiện đúng chuẩn tắc thiết kế, thời gian nạo vét.

Responsive image
 

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã: tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông, cát núi (đối với địa bàn huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn); xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm, thực hiện.

Phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát lòng sông, cát núi trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức đoàn thể tổ chức giám sát chặt chẽ UBND các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh./.

Công văn 407/UBND-KTN