Xây dựng, tổ chức giao thông

Tiến độ Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên

09:03 12/07/2019

Báo cáo gửi Bộ GTVT hôm thứ tư (10/7), Tỉnh An Giang cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên; ban hành Quyết định giao thành phố Long Xuyên làm Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án. Tỉnh cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) để triển khai các bước tiếp theo của Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án.

 

UBND thành phố Long Xuyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tiến độ chung đến nay đã nhận xong 368 mốc biên giải phóng mặt bằng; hoàn thành công tác trích đo lập bản đồ thu hồi đất; tổ chức công bố thông báo thu hồi đất, chủ trương chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hiện đang thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm. Dự kiến đến cuối tháng 11/2019 sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi trả tiền bồi thường.

Về công tác đầu tư Khu tái định cư - Tỉnh An Giang đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tây Đại học An Giang mở rộng với quy mô 5,9ha (bố trí cho Tuyến tránh 3,4ha và dự án Kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy 2,5ha). Kết quả khảo sát có khoảng 330 hộ thuộc dạng được hưởng chính sách bố trí tái định cư.

 

Responsive image
 

Báo cáo gửi Bộ GTVT, Tỉnh An Giang đề nghị: Sớm thống nhất với ADB về điều chỉnh hiệp định vay vốn; làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tạm ứng từ nguồn vốn của Bộ để tỉnh An Giang giải ngân (hoặc tạm ứng) bồi hoàn kịp thời cho các hộ dân, nhằm thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đề ra trong năm 2019,

Riêng công tác đầu tư Khu tái định cư, trong thời gian Bộ GTVT chưa được bố trí nguồn vốn, đề nghị thống nhất cho tỉnh An Giang tạm ứng trước ngân sách địa phương để triển khai đầu tư hoàn thành khu tái định cư nhằm bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng của dự án. Khi Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên được Chính phủ giao kế hoạch vốn, Bộ GTVT bố trí, để hoàn lại cho ngân sách tỉnh./.

 

Công văn số 628/UBND-KTN