Xây dựng, tổ chức giao thông

40 tỷ đồng duy tu, sửa chữa công trình giao thông năm 2018

07:02 31/12/2017

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phú Tân, hôm thứ tư 27-12-2017 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế họach duy tu, sửa chữa công trình giao thông từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018 với tổng mức kinh phí thực hiện 40.000 triệu đồng,

 

Responsive image
 

 

Theo đó, dự toán kinh phí thường xuyên hơn 8 tỷ đồng để triển khai công tác phát quang, cắt cỏ; khơi rãnh nước; sửa, bổ sung cọc tiêu, báo hiệu, cọc H; sơn cầu; sửa cầu; sơn kẻ đường; mua nhựa đường trộn bê tông nhựa, dặm vá ổ gà; ban lề đường đảm bảo giao thông; sửa chữa hư hỏng đột xuất mặt đường, cống thoát nước đảm bảo giao thông; lắp đặt biển báo điểm dừng xe khách trên các tuyến đường tỉnh. Trong đó có 189 triệu đồng phục vụ kiểm định thử tải cống Mương Tri, cầu Phú Vĩnh.

 

Gần 32 tỳ đồng thực hiện duy tu, sửa chữa công trình cầu Kênh Đào đường tỉnh 941; làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+150 đến Km 10+370); (đoạn từ cống ngang Km10+850 đến trường Tiểu học A Mỹ Luông) đường tỉnh 942; sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường đường tỉnh 943 đoạn từ Km27+920-Km40+120 (cầu Mướp Văn):

 

Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn tuyến đường tỉnh 945, 946, 947, 948, 954, 958; Riêng đường tỉnh 951 triển khai thêm công tác gia cố, khắc phục sạt lở lề đoạn Km10+300; đường tỉnh 953: Gia cố mở rộng lề, sửa chữa mở rộng mặt cống Mương Tri, sửa chữa mở rộng mặt cống Mương Tri; Sửa chữa cống ngang đường đường tỉnh 955B đoạn Km7+500.

 

Củng theo kế hoạch này, năm 2018 Sở GTVT sẽ triển khai thống kê hiện trạng các tuyến đường thủy nội địa địa phương ./.

 

NPQ/totrinh: 2372/TTr-SGTVT

NPQ/totrinh: 2372/TTr-SGTVT