Xây dựng, tổ chức giao thông

AG: Kiến nghị xây dựng tuyến đường liên kết vùng (đoạn Tân Châu - Châu Đốc)

08:13 18/09/2020

UBND tỉnh hôm 15/9 kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối vốn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh An Giang thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, dài khoảng 17,7 km.

 

Responsive image
 

 

Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (thuộc tuyến đường Quốc lộ N1) kết nối vào dự án đầu tư cầu Châu Đốc - đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh An Giang làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT nằm trong Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018./.

CV 976/UBND-KTN