Xây dựng, tổ chức giao thông

Quyết định số 2218/QĐ-BGTVT

09:21 30/11/2018

Ngày 16-10, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 2218/QĐ-BGTVT: Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô Mời các bạn tải về xem toàn văn Quyết định 2218/QĐ-BGTVT

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Bộ GTVT