Xây dựng, tổ chức giao thông

Nâng cấp, mở rộng đoạn Km57- Km64 đường tỉnh 943

04:41 16/01/2019

UBND huyện Tri Tôn vừa có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 đoạn Km57-Km64 (hạng mục từ Km57+190 - Km58+630) qua địa phận xã Cô Tô - Núi Tô, huyện Tri Tôn.

 

Đường hiện trạng từ mỏ phụ Cô Tô về chợ Cô Tô (đoạn từ Km57+190 đến Km5 8+630) nhiều đoạn xuống cấp do tải trọng nặng thường xuyên đi qua; mặt đường xe chạy nhỏ hẹp, bề rộng mặt đường xe chạy từ 5,5m ÷ 6,0m không đảm bảo an toàn khi xe tải nặng chở đá thường xuyên qua lại.

Việc nâng cấp đoạn tuyến này sẽ làm tăng khả năng vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực huyện Tri Tôn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.

Đây là công trình giao thông nhóm C, có quy mô thiết kế: cấp IV, kết cấu áo đường bê tông cốt thép, trục xe thiết kế 12 tấn, bề rộng mặt đường 8 m, bề rộng nền đường: 0,5x2 lề.

Responsive image
 

Tổng mức đầu tư dự án hơn 8,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông 2019 và nguồn vốn xã hội hóa.

Dự án thực hiện trong 02 năm 2018 – 2019 ./.

QĐ: 540/QĐ-UBND