Vận tải

“Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19”

11:52 13/03/2020

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua nhận được kiến nghị của một số địa phương về việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến một số đơn vị vận tải không thực hiện tối thiểu 70% tổng số chuyển xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

 

Để tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo cho các đơn vị vận tải yên tâm sản xuất kinh doanh trong thời gian xảy ra dịch, ngày 11/3 -Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản 1382/TCĐBVN-VT  đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19.

Responsive image
 

Cụ thể, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị vận tải căn cứ vào lưu lượng hành khách trên tuyến nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác tuyến để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19, trong đó ghi rõ số lượng chuyến/lượt xe đề nghị cắt giảm, khoảng thời gian cụ thể thực hiện cắt giảm báo cáo về Sở GTVT địa phương.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Sở GTVT thẩm định, phê duyệt tạm thời điều chỉnh cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến, thời gian điều chỉnh cắt giảm theo như đề nghị của đơn vị vận tải;

Hết thời gian thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ. 

Việc thực hiện cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến phải được thông báo cho Sở GTVT phía đầu tuyến bên kia để phối hợp tổ chức thực hiện ./.

 

Công văn 1382/TCĐBVN-VT

Các tin khác