Vận tải

Hỗ trợ, bù lỗ hoạt động kinh doanh xe buýt năm 2018

11:28 10/07/2019

Sở Tài chính hôm qua (9/7) đã trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ, bù lỗ tài chính 02 tuyến xe buýt Tri Tôn – Vĩnh Gia và Tri Tôn – Vàm Rầy để duy trì hoạt động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn các xã biên giới đi lại được thuận tiện.

 

Theo Sở Tài chính, trong năm 2018 – hoạt động 02 tuyến xe buýt Tri Tôn – Vĩnh Gia và Tri Tôn – Vàm Rầy (do Công ty cổ phần Vận tải An Giang điều hành) doanh thu có tăng nhưng không đáng kể, không bù đắp được chi phí dẫn đến lỗ;

Tuyến xe buýt Tri Tôn – Vĩnh Gia có 7 đầu xe/ngày (thực tế hoạt động 5 xe, dự phòng 2 xe), thực hiện vận chuyển 30 lượt xe đi về mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn các xã biên giới đi lại được thuận tiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 20/UBND-KT .

Tuyến xe buýt Tri Tôn – Vàm Rầy đi vào hoạt động tháng 7/2013 đến nay; Biểu đồ chạy xe bình quân 50 phút/chuyến.

 

Responsive image
 

Từ khi 02 tuyến xe buýt đi vào hoạt động đến nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương, đặc biệt đối với người lao động nghèo và học sinh trong vùng. Tuyến xe buýt Tri Tôn – Vàm Rầy đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân các xã Lương An Trà, Núi Tô và vùng lân cận thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên, do tuyến xe buýt chạy qua các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới có mật độ dân cư thưa thớt, lưu lượng hành khách đi lại không nhiều, nên doanh thu không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh như: chi phí nhiên liệu, tiền lương, vật tư sửa chữa... dẫn đến hoạt động của 02 tuyến xe buýt không cân đối được thu - chi tài chính.

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ, bù lỗ từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh nhằm giúp Công ty cổ phần Vận tải An Giang cân đối được thu - chi tài chính, giảm bớt khó khăn để duy trì thường xuyên hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên 02 tuyến đường này để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương, đặc biệt là người lao động nghèo và học sinh tại địa bàn kinh tế khó khăn thuộc huyện miền núi Tri Tôn./.

Tờ trình 970/TTr-STC