Vận tải

Hạn chế giao thông đường thủy trên kênh Mỹ Giang, kênh Ba Thê Mới

11:05 24/11/2016

Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo: Để phục vụ thi công đường dây điện vượt kênh, hoạt động giao thông thủy nội địa trên kênh Mỹ Giang và kênh Ba Thê Mới bị hạn chế trong thời gian như sau:

 

Responsive image
 

 

+ Tại km 6+520 trên kênh Ba Thê Mới thuộc xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang giao thông đường thủy nội địa bị hạn chế từ lúc 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2016;

 

+ Tại km 4+680 trên kênh Mỹ Giang, thuộc xã Thoại Giang và xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bị hạn chế giao thông đường thủy nội địa bị hạn chế từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 04/12/2016.

 

Yêu cầu các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại công trường, giảm tốc độ đến mức có thể để chủ động xử lý mọi tình huống.

 

Văn Hào/TB: 233 /TB-SGTVT

NPQ/TB: 233 /TB-SGTVT