Thông báo

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ nội dung về lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 04:45 24/08/2021        Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Châu Đốc tại tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 10:59 11/08/2021        Chi bộ Văn phòng Sở - Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới 03:49 06/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 10 phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Tri Tôn 04:04 05/08/2021        Hủy bỏ Công văn số 1712/SGTVT-QLVTPT&NL 07:03 03/08/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp tuần tra, kiểm soát lưu động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Thoại Sơn 02:53 03/08/2021        Bản tin UBND tỉnh An Giang ban hành công văn triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC 03:47 26/07/2021        Thanh tra Sở tham gia phương án xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2 cho các đồng chí tham gia trực chốt 02:24 21/07/2021        Tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08:46 20/07/2021        Đội Thanh tra giao thông số 5 phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Cổng chào thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn 08:30 20/07/2021       

Vận tải

Cấp GPKD vận tải trụ sở chi nhánh

01:36 17/09/2020

Ngày 15/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã gửi văn bản số 9211/BGTVT- VT đến Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về công tác phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

 

Trong văn bản này có nhiều nhóm nội dung và thông tin quan trọng liên quan đến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; Bạn đọc có nhu cầu hãy đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang để tải văn bản số 9211/BGTVT- VT  của Bộ Giao thông vận tải - file đính kèm  dưới bài viết, hoặc mục hồ sơ công khai.

Để phục vụ nhu cầu bạn đọc Cổng thông tin Sở GTVT và Facebook “Giao thông An Giang” lần lượt trích đăng nội dung nhóm nội dung kiến nghị liên quan nhiệm vụ của Bộ GTVT qua các kỳ, tạo thuận lợi cho bạn đọc theo dõi thông tin,

 

Responsive image
 

Phần 4.1 Nội dung: “Đề nghị làm rõ các chi nhánh của doanh nghiệp và HTX kinh doanh vận tải có trụ sở chính ở ngoài tỉnh có cần phải có giấy phép kinh doanh vận tải không và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào? ”

Đối với nội dung này, tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền”; tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính;... Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê... ”;

Tại khoản 3 Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định “Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp của hợp tác xã có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã”.

Đồng thời để đảm bảo thực hiện đồng bộ, logic đối với các quy định quản lý hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (điểm c khoản 1 và khoản 5 Điều 6; khoản 5 và khoản 8 Điều 7 và Điều 8, Điều 22...) thì việc chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã cần phải được Sở GTVT nơi đặt trụ sở chi nhánh cấp Giấy phép KDVT bằng xe ô tô.

Như vậy, trường hợp chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) bằng xe ô tô thì phải được Sở GTVT nơi đặt trụ sở chi nhánh cấp Giấy phép KDVT bằng xe ô tô theo quy định tại Chương V - Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác