Xây dựng, tổ chức giao thông

“Không sử dụng thuốc trừ cỏ để diệt cỏ ven đường bộ, đường sắt, trên các công trình giao thông”

07:21 08/07/2019

Ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có công văn yêu cầu Tổng cục Đưởng bộ, Cục Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, các Ban QLDA GTVT, các Tổng công ty … tuân thủ quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình thi công xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; không sử dụng thuốc trừ cỏ để diệt cỏ ven đường bộ, đường sắt, trên các công trình giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, vật nuôi và môi trường.

 

Responsive image
 

 

Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc trừ cỏ tại các công trình, dự án thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; xử lý trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng với tập thể, cá nhân vi phạm ./.

Công văn 6263/BGTVT-MT