Xây dựng, tổ chức giao thông

Hơn 35 triệu đồng bổ sung chi phí bồi thường cầu Cái Sắn Lớn

01:38 25/11/2017

Phó Chủ tịch UBND tinh Lê Văn Nưng vừa phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đưòng Quốc gia lần thứ 2, hạng mục: cầu Cái Sắn Lớn, phưòng Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.

 

Responsive image
 

 

Tổng kinh phí bồi thường bổ sung: 35.200.000đ (ba mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng) để hỗ trợ tiền thuê nhà thi gian 5,5 tháng cho các hộ dân (có từ 04 nhân khẩu trở xuốngcó từ 05 nhân khẩu trở lên) bị ảnh hưởng bởi dự án từ  nguồn vốn đối ứng trong nước.

 

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Nưng giao Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên công b mức bồi thường và tổ chức thực hiện việc bồi thường đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành./.

 

NPQ/quyetdinh: 3432/QĐ-UBND

NPQ/quyetdinh: 3432/QĐ-UBND