Xây dựng, tổ chức giao thông

AG: Tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc

03:42 05/09/2019

Hôm thứ ba (3/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã có văn bản gửi Bộ GTVT về việc tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Responsive image
 

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng ý tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc và thực hiện nhiệm vụ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông vận tải khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao dự án về UBND tỉnh An Giang quản lý thì cho tỉnh An Giang được tiếp tục thực hiện theo chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt để tránh lãng phí chi phí và thời gian

Trên cơ sở này, tỉnh An Giang chỉ thực hiện điều chỉnh phương án tài chính, thẩm định, phê duyệt lại và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định ./.

 

Công văn: 861/UBND-KTN