Vận tải

Đấu thầu khai thác bến khánh ngang sông

12:14 14/12/2018

Hôm qua 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chấp thuận đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng và khai thác các bến khách ngang sông trên địa huyện An Phú, tỉnh An Giang.

 

Theo đó, thống nhất chủ trương cho UBND huyện An Phú tổ chức đấu thầu khai thác bến công khai theo quy định trong thời hạn 20 năm đối với các Bến: (1) Bến đò Mương Vạt Lài thuộc xã Khánh Bình, (2) Bến đò Chợ Mới xã Phước Hưng - xã Phú Hữu và (3) Bến đò Cột Dây Thép thị trấn An Phú - xã Vĩnh Hội Đông;

 

Responsive image
 

Đối với Bến khách ngang sông Vĩnh Trường 2 - Châu Phong, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện An Phú rà soát việc đầu tư bến với Dự án đầu tư xây dựng cầu Đa Phước - Vĩnh Trường và bến khách ngang sông Vĩnh Trường Châu Phong đã được tỉnh cho chủ trương để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và phương án tài chính của dự án BOT./.

CV: 6528/VPUBND-KTN

Các tin khác