Cải cách hành chính

Bộ GTVT phát động thi đua giai đoạn 2020 -2025.

11:27 14/10/2020

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2020 -2025.

 

Responsive image
 

 

Chủ đề thi đua chung của toàn ngành là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả ” và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Mời các bạn tải file đính kèm để xem toàn văn Phát động thi đua của Bộ GTVT

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác