Cải cách hành chính

AG: Tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC

11:28 31/03/2020

Theo thông báo số 156/TB-UBND ngày 31/3 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang “Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kể từ lúc 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020” .

 

Responsive image
 

 

Trong trường hợp thật sự cần thiết, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp gửi hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã để được giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

 

 Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính/.

Thông báo156/TB-UBND

Các tin khác